Moderní produkt – Můj život 2

Letošním rokem v České pojišťovně končí UDS – Úrazové pojištění dospělých. Mnozí z Vás ho znáte a mnozí jste jím pojištěni proti úrazu. Vy co tuto pojistku máte, se nemusíte ničeho obávat. Vaše pojištění bude fungovat po sjednanou dobu přesně podle Vámi podepsané pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Jenom od nového roku jej už nebudeme moct sjednávat.

Má ho nahradit Investiční životní pojištění Můj život 2. Lze v něm sjednat zcela rovnocenné pojištění úrazu, jako ve staré UDSce. Nový produkt je však variabilní a lze z něho udělat i plnohodnotnou životní pojistku, dokonce i s možností investic. Pojišťovna tak reaguje na stabilitu růstu finančních trhů spojenou s celkově dobrou kondicí světové ekonomiky. Dává tak možnost se na tomto pozitivním vývoji investičně podílet. Můžete si zvolit svou investiční strategii ve třech režimech : konzervativním, vyváženém a dynamickém.

Pokud jste v předůchodovém věku a například Vám končí Vaše životní pojistka a rozmýšlíte se jak dál, aby jste byli i nadále pojištěni aspoň na úraz, tak se Vám sjedná produkt Můj život 2 s minimální pojistnou částkou 10.000 Kč a také minimálním pojistným na jakékoliv úmrtí. Není pak nutný tak dobrý zdravotní stav, který se požaduje u vysokých pojistných částek.  Na investice si také můžete dát minimální částku 200,- Kč a po deseti letech, na které se pojistka sjednává, můžete mít k výplatě milou sumičku na přilepšení. Samozřejmě můžete pravidelně investovat i podstatně víc a mít tak podstatně víc.

Dále jsou v tomto produktu zcela nová pojištění, která konkurence nemá. Za prvé je zde pomoc psychologa při úmrtí partnera nebo některého z dětí. Dále je zde za velmi nízké pojistné připojištění na „Asistenci vyřízení pozůstalosti“, při úmrtí osob uvedených v připojištění pomoci psychologa, které je pro tuto asistenci podmínkou.

Velmi zajímavým připojištěním, jako benefit zdarma, je tzv. „Neplánovaný adrenalin“.   Normálně životní a úrazové pojištění obsahuje výluky na rizikové sporty. V tomto produktu se pojištěnému umožňují běžné adrenalinové aktivity, provozované jednou ročně pod odborným dohledem. Namátkou:  bungee jumping, tandemový seskok padákem s instruktorem, tandemmový paragliding, potápění s dýchacím přístrijem do 40 m  atp. Každý rok si tento benefit můžete aktivovat SMSkou na číslo +420 736 344 344 ve formátu  ADRENALIN_RC , kde  RC je rodné číslo klienta. Těchto aktivit je celkem 21 a také po dobu 21 dní jste při této činnosti pojištěni.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *